Biblioteka

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach uczestniczy w Narodowym

Programie Rozwoju Czytelnictwa. Z tego tytułu zostały zakupione nowe

książki do szkolnej biblioteki na sumę 3100 zł. Jest to kropla w morzu

potrzeb biblioteki, ale taka suma pozwoliła podreperować nasze zbiory.