Kadra szkoły od 1945 r.

Od 1945 roku w szkole w Jędrzychowicach pracowało wielu nauczycieli.

Do osób z najdłuższym stażem zaliczyć należy Edmunda Piwockiego – 46 lat,

następnie:

Lucyna Golembka – 40 lat,   

Małgorzata Walczak – 27 lat,     

Stefania Piwocka – 26 lat,     

Krystyna Mikołajczak – 26 lat, 

Krystyna Marcinowska – 21 lat,   

Wilhelm Skwarczyński – 20 lat,     

Czesława Marciniak – 13 lat,   

Maria Śladewska – 13 lat,   

Ewa Rachwał – 13 lat,

Bronisław Pierzyński – 13 lat,   

nadal pracują:

Elżbieta Kominowska  od 1986

Renata Kubiak od ……..

Marzena Paulo-Wolińska  od 1989 -2001  i  od 2019

 

FUNKCJĘ KIEROWNICZĄ W SZKOLE PEŁNILI:

  1. Pan Edmund Piwocki                          – w latach     1945 – 1973

      2. Pan Wilhelm Skwarczyński              – w latach      1973 – 1978

      3. Pani Lucyna Golembka                      –  w latach      1978 – 1992

      4. Pan Marek Postek                                –  w latach      1992 – 1995

      5. Pani Marzena  Paulo-Wolińska      –  w latach      1995 – 2000

      6. Pani Helena Struniawska                  –  w latach     2000 – 2015

      7. Pani Dorota Jagoda                              – w latach       2015  – 2019

      8. Pani Marta Krawczyk           obecnie – od 2019