KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.

Koniec I półrocza 20 stycznia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

3 Ferie zimowe  30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

4 Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.

432, z późn. zm.

6 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

31 października – poniedziałek przed Świętem Zmarłych,

2 maja 2017- wtorek po 1 maja,

16 czerwca 2017r.- Piątek po Bożym Ciele