21697996_1418194484954271_206466630_n

Piękny, wrześniowy poranek przywitał nowy rok szkolny. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy życzyła uczennicom i uczniom Pani Dyrektor , nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Podczas uroczystego apelu pani dyrektor mianowała pierwszoklasistów na ucznia Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, a pani burmistrz wraz z przedstawicielami policji wręczyli pierwszoklasistom kamizelki odblaskowe.