podziękowania

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach serdecznie dziękuje rodzicom, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację Zabawy Sylwestrowej.

Pani Lilianie Borowskiej,
Pani Wandzie Piwowar,
Panu Krystianowi Śladewskiemu,
Pani Kamili Jeziorek,
Pani Julicie Suleja,
Pani Magdzie Kudyba,
Panu Adrianowi Jamrożek,
Panu Grzegorzowi Wilińskiemu,

za dekorację sali w Kowalewie
Pani Brygidzie Piwowar
za wypiek ciasta:
Pani Angelice Sobczak,
Pani Marice Rakszewskiej,
Pani Dorocie Wdowickiej,
Pani Kamili Jeziorek,
Pani Agacie Michałowskiej,
Pani Beacie Andrzejewskiej,
Pani Katarzynie Maksymowicz,
Pani Iwonie Mikołajczyk,
za włączenie się w przygotowanie i uporządkowanie sali po zabawie.
Pani Wandzie Piwowar,
Pani Małgorzacie Jamrożek,
Pani Marice Rakszewskiej,
Pani Henryce Helbig,
Pani Elżbiecie Jurczak,
Pani Weronice Kmiecik,
Pani Barbarze Janickiej,
Pani Małgorzacie Owsianej,
Pani Annie Kudyba,
Pani Magdzie Kudyba,
Pani Beacie Andrzejewskiej,
Pani Lilianie Borowskiej,
Pani Marcie Krawczyk,
Pani Agacie Olenkiewicz,
Pani Ewelinie Ceran,
Pani Elżbiecie Stelmach,
Pani Julicie Suleja,