podziękowania

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach serdecznie dziękuje rodzicom, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację Zabawy Sylwestrowej.

Serdeczne podziękowania składamy:

Pani Lilianie Borowskiej,

Pani Wandzie Piwowar,

Panu Krystianowi Śladewskiemu,

Pani Kamili Jeziorek,

Pani Julicie Suleja,

Pani Magdzie Kudyba,

Panu Adrianowi Jamrożek,

Panu Grzegorzowi Wilińskiemu,

Podziękowania składamy pani Brygidzie Piwowar za dekorację Sali w Kowalewie.

Dziękujemy za wypiek ciasta:

Pani Angelice Sobczak,

Pani Marice Rakszewskiej,

Pani Dorocie Wdowickiej,

Pani Kamili Jeziorek,

Pani Agacie Michałowskiej,

Pani Beacie Andrzejewskiej,

Pani Katarzynie Maksymowicz,

Pani Iwonie  Mikołajczyk,

   Podziękowania kierujemy do tych rodziców, którzy włączyli się w przygotowanie i uporządkowanie Sali po zabawie.

Serdeczne podziękowania składamy:

Pani Wandzie Piwowar,

Pani Małgorzacie Jamrożek,

Pani Marice Rakszewskiej,

Pani Henryce Helbig,

Pani Elżbiecie Jurczak,

Pani Weronice Kmiecik,

Pani Barbarze Janickiej,

Pani Małgorzacie Owsianej,

Pani Annie Kudyba,

Pani Magdzie Kudyba,

Pani Beacie Andrzejewskiej,

Pani Lilianie Borowskiej,

Pani Marcie Krawczyk,

Pani Agacie Olenkiewicz,

Pani Ewelinie Ceran,

Pani Elżbiecie Stelmach,

Pani Julicie Suleja,

Pani Angelice Sobczak,

Pani Kindze Adamskiej,

Pani Marcie Sówka,