SKŁAD RADY RODZICÓW

 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Suleja Julita – przewodnicząca

Piwowar Brygida – zastępca

Borowska Liliana – skarbnik

Katarzyna Olszewska – sekretarz