SPIS ROLNY

Spis Rolny 2020 – on-line
Przed przystąpieniem do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi aplikacji do samospisu. Instrukcję obsługi można pobrać klikając w link – https://bit.ly/3mndsgY
 Aplikację można uruchomić wchodząc na stronę informacyjną spisu rolnego: https://spisrolny.gov.pl
Ponizej prezedstawiamy 9.kroków do przeprowadzenia skutecznego Spisu Rolnego w aplikacji:1.Aby dokonać samospisu, należy zalogować się do aplikacji formularza on-line i udzielić odpowiedzi na wszystkie wymagane
2.Samospisu może dokonać osoba, która jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 
3.Informacje powinny być podane wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
4.Aby uzyskać dostęp do aplikacji, należy podać numer PESEL oraz numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny producenta w ewidencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Niezależnie do aplikacji można się zalogować poprzez krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej login.gov.pl (węzeł krajowy).
5.W przypadku zalogowania się poprzez węzeł krajowy, metoda ta zostaje na stałe przyporządkowana do użytkownika i nie będzie można jej zmienić podczas kolejnego logowania. 6. Samospis powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest za każdym razem zapamiętywany. Po upływie 14 dni, dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony przez rachmistrza.
6.W trakcie pracy z aplikacją zapamiętywana jest ścieżka pytań, dzięki czemu użytkownik ma możliwość cofnięcia się do dowolnego działu i dowolnego pytania na 2 formularzu w celu korekty udzielonej odpowiedzi. Skutkiem zmiany danych uprzednio wprowadzonych może być modyfikacja dotychczasowej ścieżki spisu i wyświetlenie dodatkowych pytań lub działów tematycznych. 
7. Przejście do kolejnej strony formularza (działu tematycznego) możliwe jest tylko wówczas, gdy na aktualnej stronie wprowadzono wszystkie wymagane informacje i są one poprawne z punktu widzenia zastosowanych reguł kontroli danych.  8.Jeśli na danej stronie zidentyfikowano błędy o charakterze blokującym, to aplikacja wyświetli ich opis i wyłączy możliwość przejścia do kolejnej strony. Jeśli wyświetlone zostaną ostrzeżenia, aplikacja będzie wymagała jedynie weryfikacji i potwierdzenia poprawności danych.
9.Jeśli w trakcie pracy z aplikacją użytkownik nie wykona żadnej operacji przez 30 minut, zostanie automatycznie wylogowany.

Skip to content