STAN FINANSOWY

STAN FINANSOWY RADY RODZICÓW

rok szkolny 2016/2017

        wpływy Wydatki-cel
    Saldo początkowe 2016/2017   6778,91  
1. 08.11.2016 r. Składka na Radę Rodziców Klasa II 120,00  
2. 08.11.2016 r. Składka na Radę Rodziców Klasa,,0’’ 45,00  
3. 08.11.2016 r. Składka na Radę Rodziców Klasa IV 105,00  
4. 15.11.2016 r. Składka na Radę Rodziców Klasa II 30,00  
5. 28.11.2016 r. Wpłata sponsora Firma Piechota 200,00  
           
    Saldo   7278,91