Terminy zebrań z rodzicami

 

TEMATYKA I TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach

 

 

Data zebrania Tematyka
 

 

 

 

18.09.2018r.

1. Zebranie ogólne dyrektora i nauczycieli z rodzicami  ( hol ).

2. Spotkanie z wychowawcami klas :

– uzupełnienie składu trójek klasowych, wybór Rady Rodziców,

– przedstawienie programu wychowawczego klasy,

– ustalenie całorocznych zadań i przedsięwzięć,

– zapoznanie z wewnątrzszkolnym prawem (WSO, Program   

 Wychowawczo – Profilaktyczny  Szkoły),

– informacje bieżące.

 

23.10.2018r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami (sprawy bieżące).

2. Pedagogizacja rodziców klas I- III.

 

 

11.12.2018 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o przewidywanych ocenach półrocznych,

– sprawy bieżące,

2. Pedagogizacja rodziców klas IV- VIII.

 

 

8.01.2019 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– podsumowanie pracy I półrocza,

– wyniki półrocznej klasyfikacji ocen z zachowania i nauczania,

– sprawy bieżące

2. Pedagogizacja rodziców punktu i oddziału przedszkolnego.

 

 

12.03.2019 r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami:

– wyznaczenie zadań i osób odpowiedzialnych w związku z organizacją festynu rodzinnego ,

– sprawy bieżące.

 

 

14. 05.2019r.

Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o propozycjach ocen rocznych,

– finalizowanie realizacji powierzonych zadań związanych z festynem,

– sprawy bieżące.