TEMATYKA I TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach

Data zebrania Tematyka
 

 

 

 

21.09.2017r.

1. Zebranie ogólne dyrektora i nauczycieli z rodzicami  ( hol ).

2. Spotkanie z wychowawcami klas :

– uzupełnienie składu trójek klasowych, wybór Rady Rodziców,

– przedstawienie programu wychowawczego klasy,

– ustalenie całorocznych zadań i przedsięwzięć,

– zapoznanie z wewnątrzszkolnym prawem (WSO, Program

Wychowawczy Szkoły),,

– informacje bieżące.

 

9.11.2017 r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami (sprawy bieżące).

2. Pedagogizacja rodziców klas I- III.

 

 

14.12.2017 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o przewidywanych ocenach półrocznych,

– sprawy bieżące,

2. Pedagogizacja rodziców klas IV- VII.

 

 

25.01.2018 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– podsumowanie pracy I półrocza,

– wyniki półrocznej klasyfikacji ocen z zachowania i nauczania,

– sprawy bieżące

2. Pedagogizacja rodziców punktu przeszkolnego.

 

 

15.03.2018 r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami:

– wyznaczenie zadań i osób odpowiedzialnych w związku z organizacją festynu rodzinnego ,

– sprawy bieżące.

 

 

17. 05.2018r.

Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o propozycjach ocen rocznych,

– finalizowanie realizacji powierzonych zadań związanych z festynem,

– sprawy bieżące.