TEMATYKA I TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach

 

Data zebrania Tematyka
 

 

 

 

20.09.2016r.

1. Zebranie ogólne dyrektora i nauczycieli z rodzicami  ( hol ).

2. Spotkanie z wychowawcami klas :

– uzupełnienie składu trójek klasowych,

– przedstawienie programu wychowawczego klasy,

– ustalenie całorocznych zadań i przedsięwzięć,

– zapoznanie z wewnątrzszkolnym prawem (Statut, WSO, Program

Wychowawczy Szkoły),,

– informacje bieżące.

 

8.11.2016 r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami (sprawy bieżące).

2. Pedagogizacja rodziców klas I- III.

 

 

13.12.2016 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o przewidywanych ocenach półrocznych,

– sprawy bieżące,

2. Pedagogizacja rodziców klas IV- VI.

 

 

26.01.2017 r.

1. Spotkanie z wychowawcami klas:

– podsumowanie pracy I półrocza,

– wyniki półrocznej klasyfikacji ocen z zachowania i nauczania,

– sprawy bieżące

 

 

14.03.2017 r.

1. Konsultacje z wychowawcami i przedmiotowcami:

– wyznaczenie zadań i osób odpowiedzialnych w związku z organizacją festynu rodzinnego ,

– sprawy bieżące.

16. 05.2017r.

Spotkanie z wychowawcami klas:

– informacje o propozycjach ocen rocznych,

– finalizowanie realizacji powierzonych zadań związanych z festynem,

– sprawy bieżące.