Sprzątanie świata

22 października wzięliśmy udział w kolejnej corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.  W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.  Podczas tej akcji uczniowie szkół, członkowie organizacji ekologicznych oraz mnóstwo ochotników zbiera śmieci, które znajdują się poza miejscem składowania.  Uczniowie naszej szkoły zbierali śmieci na terenie Kowalewa i Jędrzychowic. Taka wspólna akcja zbierania śmieci pomaga na chwilowe oczyszczenie naszej planety i wpływa na wzrost świadomości ekologicznej, dlatego uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami, wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli na dokładne sprzątanie naszej okolicy. Przeprowadzana  akcja była jak zwykle świetną okazją do rozmów na temat ważnych spraw – segregacji śmieci, recyclingu, konieczności dbania o naszą Planetę Ziemię. Akcja sprzątania naszej okolicy przebiegła sprawnie i bez zakłóceń,  a w punktach zbiórki śmieci pojawiły się wielkie sterty worków z zebranymi odpadami.

12283018_879433602163698_5944252_n 12283047_879433155497076_1676654885_n 12305572_879433418830383_990070114_n 12277252_879435328830192_724574261_n

Skip to content