Dyrektor Szkoły  – Pani Marta Krawczyk

 • Elżbieta Kominowska- punkt przedszkolny,
 • Ewa Szpatowicz – oddział przedszkolny,
 • Monika Wardecka – biologia, przyroda,
 • Joanna Jancz – wychowanie fizyczne, plastyka,
 • Iwona Stróżyk-Potopa – matematyka, zajęcia techniczne, informatyka,
 • Natalia Kowalczykowska – język angielski,
 • Renata Kubiak – religia, wdż,
 • Łukasz Hilarski – muzyka,
 • Wioleta Barć – język polski,
 • Agata Piotrowska – matematyka, chemia,
 • Władysław Chilarski – fizyka,
 • Natalia Kania – język niemiecki,
 • Bogumiła Postek – geografia,
 • Marek Postek – edb,
 • Agnieszka Pilarowska – historia,
 • Krystyna Felińska – wos,
 • Agnieszka Bartkowiak Winiarska – matematyka, technika,informatyka
 • Lucyna Leisner Ciesielska – nauczanie wczesnoszkolne,
 • Marzena Paulo Wolińska – pedagog, informatyka

Pracownicy administracji i obsługi: 

 • Joanna Radło – sekretariat 
 • Iwona Cholewa 
 • Agnieszka Piasecka