Dyrekcja

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach jest Pani Dorota Jagoda

 

Kadra
WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
PUNKT PRZEDSZKOLNY –JOANNA JANCZ
KLASA I –  MONIKA WARDECKA
KLASA II – ILONA GÓRSKA- STYKOWSKA
KLASA III – LUCYNA CIESIELSKA
KLASA IV – ŻANETA KUBIAK
KLASA V – MARTA KRAWCZYK
KLASA VI –  JAROSŁAW SZWARC                                                                                                                                                                                    KLSA VII – IWONA STRÓŻYK-POTOPA

 

 

Elżbieta Kominowska- Punkt Przedszkolny
Lucyna Cieselska – edukacja wczesnoszkolna
Monika Wardecka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
ILONA GÓRSKA- STYKOWSKA – edukacja wczesnoszkolna, pedagog
Jarosław Szwarc – przyroda, wychowanie fizyczne,geografia, biologia
Marta Krawczyk – język polski, biblioteka
Iwona Stróżyk-Potopa – matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
Żaneta Kubiak – język angielski, język niemiecki
Renata Kubiak – religia
Łukasz Hilarski – muzyka                                                                                                                      Dorota Jagoda- historia, WDŻ, zajęcia komputerowe                                                                                        Ewa Dymek – matematyka                                                                                                                      Katarzyna Szczepaniak- chemia                                                                                                                Anita Szymczak – fizyka                                                                                                                      Marzena Witt – logopeda                                                                                               

 

Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Kontakt telefoniczny 65 549 24 18
Zapraszam Aleksandra Janus