images

Dyrekcja

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach jest Pani Dorota Jagoda

images (2)

Kadra
WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
PUNKT PRZEDSZKOLNY – ELŻBIETA KOMINOWSKA
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY- MARIA ŚLADEWSKA
KLASA I – EWA SZPATOWICZ
KLASA II – LUCYNA CIESIELSKA
KLASA III – MONIKA WARDECKA
KLASA IV – MARTA KRAWCZYK
KLASA V – JAROSŁAW SZWARC
KLASA VI –  IWONA STRÓŻYK-POTOPA

 

images (3)
Elżbieta Kominowska- Punkt Przedszkolny
Maria Śladewska – Oddział Przedszkolny
Lucyna Cieselska – edukacja wczesnoszkolna
Monika Wardecka – edukacja wczesnoszkolna
Ewa Szpatowicz – edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
Jarosław Szwarc – przyroda, wychowanie fizyczne,
Marta Krawczyk – język polski, biblioteka
Iwona Stróżyk-Potopa – matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
Zaneta Ruszcak – język angielski
Renata Kubiak – religia
Łukasz Hilarski – muzyka
Anna Neć – logopeda                                                                                                                                                                                                                                       Dorota Jagoda- historia, WDŻ, zajęcia komputerowe

 

 

 

Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Kontakt telefoniczny 65 549 24 18
Zapraszam Aleksandra Janus