TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Godziny zebrań z rodzicami:
godzina 16.00 Klasy I-III
godzina 16.40 Klasy IV-VII

Godziny konsultacji:
od godziny 16.00 do godziny 18.00
Podczas konsultacji istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z nauczycielem danego przedmiotu.
Skip to content