Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach informuje o terminach rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, pierwszej klasy w roku szkolnym 2021/2022. Zapisu dziecka można dokonać:

  • osobiście w sekretariacie szkoły (w godzinach od 8.00- 14.00) 
  • elektronicznie: sp-jedrzychowice@zw.pl 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 65 549 24 18

Rekrutacja uzupełniająca:

Punkt przedszkolny-26.04.-14.05.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do punktu przedszkolnego.

Oddział przedszkolny- 26.04.2021-14.05.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Klasa pierwsza-10.05-07.06.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Załączniki:

Zgłoszenie kandydata na ucznia w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach

WYMAGANE DOKUMENTY do wniosku o przedszkole

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Karta zgłoszenia na świetlicę

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎OGŁASZAMY NABÓR DO: punktu i oddziału przedszkolnego klasy pierwszej na rok szkolny 2022 / 2023 Yerujemy Wykfalifikowaną kadrę Zajęcia logopedyczne ඒ Zajęcia ogólnorozwojowe Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak Rytmikę Udział w projektach innowacjach ZumbÄ ANי Wycieczki edukacyjne Zajęcia pozalekcyjne SP Jędrzychowice Kowalewo 62a 65 549 24 18 sp-jedrzychowice@zw.pl‎”‎

Skip to content