✅ Miło nam Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w łącznej wysokości 👉293.968,16 zł dla naszego przedszkola !

Projekt pn. „Wielkie działania małych dzieci – ciuchcią dookoła marzeń” 

✅ Dofinansowanie zostało przyznane z budżetu :

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach poprzez: wzrost poziomu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach i Punktu Przedszkolnego w Jędrzychowicach oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób kadry
nauczycielskiej w zakresie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu kompetencji i umiejętności dzieci.

Załączniki

Skip to content