Przy naszej szkole działa Stowarzyszenie, którego głównym celem jest działanie na rzecz dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Jędrzychowic i Kowalewa. Od wielu lat organizujemy ciekawe spotkania, warsztaty, kampanie społeczne oraz dbamy o doposażanie szkoły. Czynnie właczamy się w życie naszej szkoły.

Aktywny Lubuszanin– projekt realizowany z Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych (z Budżetu Inicjatyw Obywatelskich) w czasie którego dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i zdobniczych, rajdzie rowerowym i wycieczce do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli.

Skip to content