Dyrektor Szkoły – Marta Krawczyk- język polski, historia

Iwona Skrzypczak- punkt przedszkolny,

Monika Wardecka – oddział przedszkolny, biologia, przyroda,geografia

Ewa Szpatowicz – wychowawca klasy pierwszej, pedagog szkolny,

Lucyna Leisner Ciesielska – wychowawca klasy drugiej,

Iwona Stróżyk-Potopa – wychowawca klasy czwartej, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka, WOS, EDB,

Joanna Jancz -wychowawca klasy piątej wychowanie fizyczne, plastyka,

Renata Kubiak – wychowawca klasy szóstej, religia, wdż,

Natalia Kowalczykowska – wychowawca klasy siódmej, język angielski,

Agata Piotrowska – wychowawca klasy ósmej, matematyka, chemia,

Wioleta Barć – język polski,

Władysław Chilarski – fizyka,

Katarzyna Hilarska – świetlica,

Łukasz Hilarski- muzyka,

Agnieszka Pilarowska- historia.

Pracownicy administracji i obsługi: 

Joanna Radło – sekretariat
Iwona Cholewa
Agnieszka Piasecka

Skip to content