załączniki do Zarządzenia nr 12 2015/ 2016           z dn. 21 czerwca 2016 r.

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  NAUCZANIA

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JĘDRZYCHOWICACH

 

ORAZ SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

 

 fgjfj

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

 

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

 

Edukacja

Przedszkolna

 

(Punkt przedszkolny)

 

 

 

 

 

 

 

E. Tokarska

J. Kopała

 

 

Program wychowania przedszkolnego

 

 

SPEP1/2015

 

 

,,Trampolina trzylatka’’ . PWN

 

 

 

Izabela Jaźwińska,

Magdalena Kosecka

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa 0

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

Przedszkolna

 

 

 

 

E. Tokarska

J. Kopała

 

 

Program wychowania przedszkolnego.

 

 

SPEP1/2015

 

 

,,Trampolina do szkoły’’ roczne przygotowanie przedszkolne. PWN

 

 

B. Kozyra

M. Zbąska

 

Język angielski M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe  

SPEPJ. Ang/2014

 

,,New English Adventure-Starter

 

R. Raczyńska

C. Bruni

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

W drodze do Wieczernika. Program do nauczania religii.  

AZ-1-01/10

 

,,Jesteśmy dziećmi Bożymi’’Wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa I

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

 

J. Brzózka

K. Harmak

W. Went

 

 

 

Program Edukacji Wczesnoszkolnej

,,Ćwiczenia z    pomysłem”

 

SPEW4/2015

 

,,Nasz elementarz’’

,,Ćwiczenia z pomysłem’’ klasa I cz. I- IV

 

M. Lorek

L. Wollman

 

Język angielski

 

M. Bogucka

Program nauczania j. angielskiego. Edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny.

 

 

SPEW-

J. Angielski/2011

 

,,New English Adventure 1’’

 

T. Lochowski

C. Bruni

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

W drodze do Wieczernika. Program do nauczania religii.  

AZ-1-01/10

 

,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa II

 

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

J. Brzózka

K. Harmak

W. Went

 

 

Program Edukacji Wczesnoszkolnej

,,Ćwiczenia z    pomysłem”

 

 

 

SPEW4/2015

 

,Nasz elementarz’’

,,Ćwiczenia z pomysłem’’ klasa II cz. I- IV

 

 

M. Lorek

L. Wollman

 

 

Język angielski

 

 

M. Bogucka

Program nauczania j. angielskiego. Edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny

 

 

SPEW-

J. Angielski/2011

 

,,New English Adventure 2’’

 

V. Iambert

A. Worrall

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

W drodze do Wieczernika. Program do nauczania religii.  

AZ-1-01/10

 

Kochamy Pana Jezusa wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa III

 

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

A. Mitoraj –  Hebel,

K. Sirak – Stopińska,

M. Jarząbek,

B. Zachodny,

K.Sabbo

 

Program nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III

 

 

 

SPEW/2014

 

 

,,Nasz elementarz’’

 

 

 

 

M. E. Piotrowska

M. A. Szymańska

Język angielski M. Bogucka Program nauczania j. angielskiego. Edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny

 

 

 

SPEW-

J. Angielski/2011

 

 

,,New English Adventure 3’’

Wyd. Pearson

 

V. Iambert

A. Worrall

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

W drodze do Wieczernika. Program do nauczania religii.  

AZ-1-01/10

 

 

,,Przyjmujemy Pana Jezusa’’wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa IV

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia Tytuł podręcznika Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

M. Derlukiewicz

 

Czytać, myśleć,

uczestniczyć. Program

nauczania j. polskiego w klasach 4-6. Nowa Era

 

 

 

SP.J.pol.1/2015

 

 

,,Słowa na start’’

Podręcznik i ćwiczenia

 

 

M. Derlukiewicz

 

Język angielski

 

 

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

 

 

SPJ.ang./2013

 

,, Discovery English – Starter’’

 

J. Boyle

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

Tomasz Maćkowiak

 Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej

 

 

 

SPHist.2/2015

 

 

,,Wczoraj i dziś’’

 

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Przyroda

 

 

J. Golanko

 

 

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV- VI szkoły podstawowej.  

SPPrzyr/2012

 

,,Tajemnice przyrody’’ 4

Podręcznik i  ćwiczenia

 

M. Marko- Worławska

F. Szlajferęcznik

J. Stawarz

 

 

Matematyka

 

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej  

SPMat/2013

 

,,Matematyka z

plusem ‘’ 4

podręcznik i ćwiczenia

 

 

P. Zarzycki

M. Tokarska

A. Orzeszek

 

Zajęcia komputerowe

 

M. Kęska

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV- VI

,,Lubię to’’

SPZaj.kom.

6/2015

,, Lubię to’’ podręcznik do zajęć komputerowych M. Kęska
 

Plastyka

 

 

Jadwiga Lukas

 

,,Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV- VI.

 

SPPlas/2012

 

,,Do dzieła’’4  wyd. Nowa Era

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

M. Gromek

G. Kilbach

  ,,I gra muzyka’’ Program nauczania muzyki w klasach IV- VI SPMuz3/2015 ,, I gra muzyka ‘’ M. Gromek

G. Kilbach

 

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach V-VI szkoły podstawowej.  

SPTech/2012

Jak to działa?
Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
L. Łabecki,

M. Łabecka

 

Wychowanie fizyczne

 

A.Romanow-

ska

Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.

Program nauczania klas IV- VI

 

SPWF/2012

 

…………

 

…………

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak,

,,Poznaję Boga i w niego wierzę’’. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2/0110

 

Jestem chrześcijaninem

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa V

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

M. Derlukiewicz

 

 Czytać, myśleć,

uczestniczyć. Program

nauczania j. polskiego w klasach 4-6. Nowa Era

 

SP.J.pol.1/2015

 

,,Słowa na start’’

Podręcznik i ćwiczenia

 

M. Derlukiewicz

 

Język angielski

 

 

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej  

SPJ.ang/2013

 

,, Discovery English 1’’

 

J. Wildman

I. Hearn

 

Historia i społeczeństwo

 

Tomasz Maćkowiak

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej  

SPHist.2/2015

 

,,Wczoraj i dziś’’

 

Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era

 

Przyroda

 

 

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV- VI szkoły podstawowej.  

SPPrzyr/2012

 

,,Tajemnice przyrody’’ 5

Podręcznik i  ćwiczenia

 

M. Marko-Worławska

F. Stawarz

 

Matematyka

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej

 

SPMat/2013

 

,,Matematyka z plusem ‘’

 

podręcznik i ćwiczenia

 

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

GWO

Zajęcia komputerowe  

M. Kęska

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV- VI

,,Lubię to’’

SPZaj.kom.

6/2015

 

,,Lubię to’’

 

M.Kęska.

 

Plastyka

 

 

Jadwiga Lukas

 

,,Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV- VI.

 

SPPLAS/2012

 

,,Do dzieła’’ Podrę Tęcznik do plastyki do klas 4-6  wyd. Nowa Era

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

  ,,I gra muzyka’’ Program nauczania muzyki w klasach IV- VI  

SPMuz3/2015

 

 

,,I gra muzyka’’

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach V-VI szkoły podstawowej  

SPTech/2012

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4–6 szkoły podstawowej.  

L. Łabecki,

M. Łabecka

 

Wychowanie fizyczne

A.Romanowska Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.

Program nauczania klas IV- VI

 

SPWF/2012

 

………….

 

…………

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

Poznaję Boga i w niego wierzę. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2/0110

 

Wierzę w Boga

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKOW ROK SZKOLNY 2016/2017

 Klasa VI

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

E. Horwath

A. Żegleń

 

Słowa z uśmiechem. Program nauczania j. polskiego w klasach

IV- VI.

 

 

SPJ.pol/2012

 

,,Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura’’.

WSiP

 

E. Horwath

A. Żegleń

Język angielski  

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej  

SPJ.ang/2013

 

,, Discovery English 2’’

 

J. Wildman

I.Hearn

 

Historia i społeczeństwo

 

 

R. Lolo

A. Pieńkowska

R. Towalski

Historia wokół nas. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej.  

SPHist/2012

 

,,Historia wokół nas Historia i społeczeństwo’’6

 

R. Lolo

A. Pieńkowska

 

 

Przyroda

 

 

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV- VI szkoły

podstawowej.

 

SPPrzyr/2012

 

,,Tajemnice przyrody’’ 6

J. Stawarz,

F. Szlajfer,

H. Kowalczyk

 

Matematyka

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej.  

SPMat/2013

,,Matematyka z

plusem ‘’ 6

Zeszyt ćwiczeń. Matematyka 6

 

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

Zajęcia komputerowe Danuta Kiałka Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV- VI,, Informatyka Europejczyka’’ SPInf/2012 ,, Informatyka Europejczyka Danuta Kiałka
 

Plastyka

 

Jadwiga Lukas

,,Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV- VI.  

SPPLAS/2012

,,Do dzieła’’ Podręcznik do plastyki do klas 4-6  wyd. Nowa Era Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

J. Górska – Guzik

Ciekawi świata. Muzyka. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6.  

Sp Muz/2012

 

Ciekawi świata. Klasa VI

 

J. Górska – Guzik

 

Zajęcia techniczne

 

 

L. Łabecki

Program nauczaniaogólnego zajęć technicznych w klasach V-VI szkoły podstawowej

 

 

 

SPTech/2012

Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4–6 szkoły podstawowej.
L. Łabecki,

M. Łabecka

 

Wychowanie fizyczne

 

A.Romanowska

Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.

Program nauczania klas IV- VI

 

SPWF/2012

 

………..

 

…………

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

Poznaję Boga i w niego wierzę. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2/0110

 

Wierzę w Kościół

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

Po zasięgnięci opinii Rady Pedagogicznej dopuszczam do użytku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach