REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach informuje o terminach rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, pierwszej klasy w roku szkolnym 2021/2022. Zapisu dziecka można dokonać:

  • osobiście w sekretariacie szkoły (w godzinach od 8.00- 14.00) 
  • elektronicznie: sp-jedrzychowice@zw.pl 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 65 549 24 18

Punkt przedszkolny- 01.03.2021-31.03.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do punktu przedszkolnego.

Oddział przedszkolny- 01.03.2021-31.03.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Klasa pierwsza-08.03.-09.04.2021- złożenie wniosku przez rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej

Skip to content