Temat: Nasza szkoła jest OK 🙂

 

Cel lekcji: Wiem, że ocenianie kształtujące, które mamy w naszej szkole ma za zadanie poprawić efekty uczenia się.

 

NaCoBeZu:

1. Rozumiem znaczenie tajemniczego skrótu NaCoBeZu

2. Znam najważniejsze elementy oceniania kształtującego, którymi posługuje się moje dziecko.

3. Nie boję się zadawać pytań, bo to mi najbardziej zależy na moim dziecku.

 

Ad.1. Ocenianie kształtujące, czyli OK. Każdy ma jakiś cel w życiu, który chce osiągnąć. Tak też jest na lekcji. Uczeń wie, czego wymaga od niego nauczyciel i do czego ma dążyć. NaCoBeZu to skrót (na co będziemy zwracali uwagę-kryteria sukcesu). To jest to wszystko, co pomaga nam w drodze do osiągnięcia celu ( wszelkie zadania, działania, pytania, cała praca na lekcji).

 

Ad.2. Oprócz celu, NaCoBeZu posługujemy się również takimi terminami jak:

-pytanie kluczowe- ma ono za zadanie nakierować nas na cel lub po prostu pobudzić kreatywne myślenie;

– ocena koleżeńska- czyli uczę się ucząc innych i z innymi, jestem bardziej odpowiedzialny;             

– informacja zwrotna- informacja nauczyciela o postępach ucznia; jego mocnych i słabszych stronach nad którymi musi popracować;    

– samoocena- uczeń ocenia swoją pracę daje sygnał, co umie . 

 

 

(opracowała Marta Krawczyk- koordynator zespołu ds. oceniania kształtującego)

Skip to content