SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  NAUCZANIA

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JĘDRZYCHOWICACH

 

ORAZ SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 PUNKT PRZEDSZKOLNY

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Edukacja

Przedszkolna

 

(Punkt przedszkolny)

 

M. Janiak

K. Witerska

 

 

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego.

 

 

SPEP 1/2017

 

,,Trampolina czterolatka’’

 

 

,,Trampolina pięciolatka’’. PWN

 

 

Beata Kozyra , Magdalena Anna Zbąska

Elżbieta Lekon

Religia Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

 

Kocham dobrego Boga. Program nauczania religii dzieci

w wieku przedszkolnym

 

 

Az-1-01/10

 

………………

 

……………..

Język angielski M. Bogucka,

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.  

SPEPJ.ang.2/2017

 

………………

 

…………….

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Edukacja

Przedszkolna

 

(Punkt przedszkolny)

 

 

M. Kwaśniewska

J. Lendzion

W. Żaba-Żabińska

 

Wokół przedszkola. Program edukacji przedszkolnej.

   

,,Olek i Ada”

Wydawnictwo MAC

 

I. Fabiszewska

K. Wilk

W. Żaba- Żabińska

Religia Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

 

Kocham dobrego Boga. Program nauczania religii dzieci

w wieku przedszkolnym

 

 

Az-1-01/10

 

………………

 

……………..

Język angielski M. Bogucka,

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.  

SPEPJ.ang.2/2017

 

………………

 

…………….

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 Klasa II

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

T. Janicka -Panek

 

 

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – ed. wczesnoszkolnej. Elementarz Odkrywców.  

 

SPEW 3/2017

 

 

,,Elementarz Odkrywców 2’’

Nowa Era

 

Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

 

Język angielski

 

M. Bogucka

Program nauczania j. angielskiego. Dla klas I- III. I.1- I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

 

 

 

SPEWJ.ang.4/2017

 

,,New English Adventure 2’’

Wyd. Pearson

 

T. Lochowski

C. Bruni

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

,, W drodze do Wieczernika’’ Program nauczania religii w klasach I- III szkoły podstawowej.  

 

Az-1-01/10

 

,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa’’wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 Klasa III

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł pakietu

 

Autor

 

 

Edukacja

wczesnoszkolna

 

 

J. Brzózka

K. Harmak

W. Went

 

 

Program Edukacji Wczesnoszkolnej

,,Ćwiczenia z    pomysłem”

 

 

 

SPEW4/2015

 

,Nasza szkoła’’

,,Ćwiczenia z pomysłem’’ klasa III

Cz.1-4

Wyd. WSiP

 

A. Ludwa

M. Lorek

M. Zatorska

 

 

Język angielski

 

 

M. Bogucka

Program nauczania j. angielskiego. Edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny

 

 

SPEW-

J. Angielski/2011

 

,,New English Adventure 3’’

Wyd. Pearson

 

V. Iambert

A. Worrall

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D.Jackowiak

,, W drodze do Wieczernika’’ Program nauczania religii w klasach I- III szkoły podstawowej.  

AZ-1-01/10

 

Kochamy Pana Jezusa wyd. św. Wojciech

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019                                                                                                                                 Klasa IV

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia Tytuł podręcznika Autor podręcznika
 

Język polski

 

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak

A. Murdzek

E. Prybińska

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Między nami’’  

SPJ.pol.5/2017

 

,,Między nami 4’’

Ćwiczenia cz. 1 i 2 wersja A   GWO

Ćw. w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla IV-VI

A. Łuczak 

A. Murdzek

 

 

Język angielski

 

 

J. Stefańska

Program nauczania j. angielskiego. Dla klas IV – VIII.II.1- II etap edukacyjny.  

SPJ.ang.6/2017

 

„English Class A1”

Wyd. Pearson

S. Zervas

C. Bright  

A. Tkacz

 

 

Historia

 

 

Tomasz Maćkowiak

Program nauczania historii klasach 4 -8 szkoły podstawowej.      ,, Wczoraj i dziś’’  

 

SPHist.9/2017

,,Wczoraj i dziś’’ Klasa IV

Wyd. Nowa Era

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
 

Przyroda

 

J. Golanko

 

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.,, Tajemnice przyrody’’  

 

SPPrzyr.10/2017

,,Tajemnice przyrody’’

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

M. Marko-Worłowska,

J. Stawarz,

F.  Szlajfer

 

Matematyka

 

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Matematyka z plusem’’.  

SPMat.11/2017

,,Matematyka z

plusem ‘’ 4

Wyd. GWO

 

M. Dobrowolska

M. Jurewicz

M. Karpiński

 

Informatyka

 

G. Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy  IV-VI.  

SPInf.12/2017

”Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV”

Wyd. Migra

G. Koba
 

Plastyka

 

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

,, Do dzieła’’.

 

 

SPPlast.8/2017

 

,,Do dzieła’’- klasa 4  wyd. Nowa Era

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

M. Gromek

G. Kilbach

  Program nauczania muzyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Lekcja muzyki ‘’  

SPMuz.7/2017

,, Lekcja muzyki’’- klasa IV

Wyd. Nowa Era

M. Gromek

G. Kilbach

 

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

Program nauczania techniki w  szkole podstawowej.

Jak to działa?

 

SPTech.13/2017

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

L. Łabecki,

M. Łabecka

Wychowanie fizyczne  

St. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV – VIII  

SPWF14/2017

 

…………

 

…………

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak,

,,Poznaję Boga i w niego wierzę’’. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2-01/10

 

Jestem chrześcijaninem

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

Wychowanie do życia w rodzinie                                  B.Strzemieczna Moje dorastanie: Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej  

SPWDŻ22/2017

 

——————

 

———————–

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019  Klasa V

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia Tytuł podręcznika Autor podręcznika
 

Język polski

 

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak

A. Murdzek

E. Prybińska

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Między nami’’  

SPJ.pol.5/2017

 

,,Między nami 5’’

Ćwiczenia cz. 1 i 2 wersja A

GWO

Ćw. w redagowaniu wypowiedzi pisemnych dla IV-VI

A. Łuczak 

A. Murdzek

 

 

Język angielski

 

 

J. Stefańska

Program nauczania j. angielskiego. Dla klas IV – VIII.II.1- II etap edukacyjny.  

SPJ.ang.6/2017

 

„English Class A1+”

Wyd. Pearson

S. Zervas

C. Bright 

A. Tkacz

 

 

Historia

 

 

Tomasz Maćkowiak

Program nauczania historii klasach 4 -8 szkoły podstawowej.      ,, Wczoraj i dziś’’  

 

SPHist.9/2017

,,Wczoraj i dziś’’ Klasa V

Wyd. Nowa Era

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Biologia

 

 

A. Zdziennicka  

 

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

 

 

SPBiol.18/2017

 

 

,,Puls życia”

Wyd. Nowa Era klasa V

 

 

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Geografia E. Tuz

B. Dziedzic

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

 

SPGeog.17/2017

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 Wyd. Nowa Era

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

 

Matematyka

 

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Matematyka z plusem’’.  

SPMat.11/2017

,,Matematyka z

plusem ‘’ 5

Wyd. GWO

 

M. Dobrowolska

M. Jurewicz

M. Karpiński

 

Informatyka

 

G. Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy  IV-VI.  

SPInf.12/2017

”Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V”

Wyd. Migra

G. Koba
 

Plastyka

 

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

,, Do dzieła’’.

 

SPPlast.8/2017

 

,,Do dzieła’’- klasa 5 wyd. Nowa Era

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

M. Gromek

G. Kilbach

  Program nauczania muzyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. ,,Lekcja muzyki ‘’

 

 

SPMuz.7/2017

,, Lekcja muzyki’’- klasa V

Wyd. Nowa Era

M. Gromek

G. Kilbach

 

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

Program nauczania techniki w  szkole podstawowej.

Jak to działa?

 

SPTech.13/2017

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

L. Łabecki,

M. Łabecka

 

Wychowanie fizyczne

 

St. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV – VIII  

SPWF14/2017

 

…………

 

…………

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak,

,,Poznaję Boga i w niego wierzę’’. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2-01/10

 

Jestem chrześcijaninem

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

Wychowanie do życia w rodzinie  

B.Strzemieczna

Moje dorastanie: Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej  

SPWDŻ22/2017

 

—————–

 

———————-

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019      Klasa VI

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

M. Derlukiewicz

 

 Czytać, myśleć,

uczestniczyć. Program

nauczania j. polskiego w klasach 4-6. Nowa Era

 

SP.J.pol.1/2015

 

,,Słowa na start’’

Podręcznik i ćwiczenia

 

M. Derlukiewicz

 

Język angielski  

M. Bogucka

D. Łoś

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej  

SP J.ang/2013

,, Discovery English 3’’

Wyd. Pearson

J. Wildman

I. Hearn

 

Historia i społeczeństwo

 

Tomasz Maćkowiak

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej  

SPHist.2/2015

 

,,Wczoraj i dziś’’

Nowa Era

 

Grzegorz Wojciechowski 

 

Przyroda

 

 

J. Golanko

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV- VI szkoły podstawowej.  

SPPrzyr/2012

 

,,Tajemnice przyrody’’ 6

Podręcznik

 

M. Marko-Worławska

F. Stawarz

 

Matematyka

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej

 

SPMat/2013

 

,,Matematyka z plusem ‘’

podręcznik i ćwiczenia

GWO

 

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

Zajęcia komputerowe  

M. Kęska

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV- VI

,,Lubię to’’

SPZaj.kom.

6/2015

 

,,Lubię to’’

 

M.Kęska.

 

Plastyka

 

 

Jadwiga Lukas

 

,,Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV- VI.

 

SPPLAS/2012

 

,,Do dzieła’’ Podrę Tęcznik do plastyki do klas 4-6  wyd. Nowa Era

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

Muzyka

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

  ,,I gra muzyka’’ Program nauczania muzyki w klasach IV- VI  

SPMuz3/2015

 

 

,,I gra muzyka’’

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Zajęcia techniczne

 

L. Łabecki

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach V-VI szkoły podstawowej  

SPTech/2012

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4–6 szkoły podstawowej.  

L. Łabecki,

M. Łabecka

Wychowanie fizyczne A.Romanowska Wychowanie fizyczne bliższe wartościom.

Program nauczania klas IV- VI

 

SPWF/2012

 

………….

 

…………

 

Religia

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

,,Poznaję Boga i w niego wierzę’’. Program nauczania klas IV- VI  

Az-2-01/10

 

Wierzę w Boga

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

Wychowanie do życia w rodzinie T. Król „Wędrując ku dorosłości” Program do klasy V-VI szkoły podstawowej. SPWDŻ 7/2015  

……………

 

……………

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 Klasa VII

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

M. Derlukiewicz

 

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej Nowe Słowa na start!  

SPJ.pol.15/2017

,,Nowe słowa na start’’

Podręcznik do języka polskiego do klasy siódmej szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

 

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

Język angielski

 

 

J. Stefańska

Program nauczania j. angielskiego. Dla klas IV – VIII.II.1- II etap edukacyjny.  

SPJ.ang.6/2017

 

,, English Class A2+’’

Wyd. Pearson

B. Hostings

S. McKinlay

A. Tkacz

 

Historia

 

T. Maćkowiak

,, Wczoraj i dziś” Program nauczania historii klasach 4 -8 szkoły podstawowej  

SPHist.9/2017

,, Wczoraj i dziś ’’Klasa VII

Wyd. Nowa Era

Stanisław Roszak

Anna Łaszkiewicz

Jarosław Kłaczkow

 

Biologia

 

 

A. Zdziennicka  

 

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

 

SPBiol.18/2017

,,Puls życia” klasa VIII

Wyd. Nowa Era

B. Sągin

A. Boczarowski

M. Sęktas

 

 

Matematyka

 

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

 

SPMat.11/2017

 

,,Matematyka z plusem 7”

Wyd. GWO

 

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

GWO

Informatyka G. Koba Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy  VII –VIII.  

SPInf.21/2017

Teraz bajty. Informatyka do szkoły podstawowej. Klasa VII

Wyd. MIGRA

Grażyna Koba
Chemia T. Kulawik

M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

 

 

SPChem.19/2017

Chemia. Podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa era

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

Wychowanie fizyczne

 

St. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV- VIII  

SPWF14/2017

 

………….

 

…………

Geografia E. Tuz

B. Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej- Planeta Nowa  

SPGeog.17/2017

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 Wyd. Nowa Era

R. Malarz

M. Szubert

Fizyka M. Braum

W. Śliwa

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

 „To jest fizyka”

 

 

SPFiz.20/2017

To jest fizyka. Wyd. Nowa Era M. Braum

W. Śliwa

J. niemiecki A. Jaroszewska

 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1)  

 

SPJ.niem.16/2017

Das ist Deutsch! Kompakt. J. Kamińska
Muzyka M. Gromek,

G. Kilbach.

 

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. ,,Lekcja muzyki ‘’  

 

SPMuz.7/2017

,,Lekcja muzyki ‘’- Klasa 7

Wyd. Nowa Era

 
Plastyka Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. ,,Do dzieła”.  

 

SPPlast.8/2017

,,Do dzieła ‘’ Podręcznik do plastyki  dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

M. Ipoczyńska

N. Mrozkowiak

Wychowanie do życia w rodzinie  

B. Strzemieczna

Moje dorastanie: Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej  

SPWDŻ22/2017

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

,,Spotkanie ze słowem’’. Program nauczania klas

VII- VIII

 

Az-2-01/10

Poznaję Boga i w niego wierzę. Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2018/2019                                                                                                                                       Klasa VIII

Nazwa zajęcia edukacyjnego

 

Autor programu Tytuł programu Numer dopuszczenia  

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika
 

Język polski

 

 

M. Derlukiewicz

 

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII  szkoły podstawowej Nowe Słowa na start!  

SPJ.pol.15/2017

,,Nowe słowa na start’’

Podręcznik do języka polskiego do klasy ósmej szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa Era

 

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

Język angielski

 

 

J. Stefańska

Program nauczania j. angielskiego. Dla klas IV – VIII.II.1- II etap edukacyjny.  

SPJ.ang.6/2017

,, English Class B1’’

Wyd. Pearson

B. Hostings

S. McKinlay

A. Tkacz

Historia  

T. Maćkowiak

,, Wczoraj i dziś” Program nauczania historii klasach 4 -8 szkoły podstawowej  

SPHist.9/2017

,, Wczoraj i dziś ’’

Klasa VIII

Wyd. Nowa Era

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska
 

Biologia

 

A. Zdziennicka  

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”  

SPBiol.18/2017

,,Puls życia”

Wyd. Nowa Era

M. Jefima

 

 

Matematyka

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.  

SPMat.11/2017

 

,Matematyka z plusem 8”

Wyd. GWO

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

 

Informatyka G. Koba Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy  VII –VIII.  

SPInf.21/2017

Teraz bajty. Informatyka do szkoły podstawowej. Klasa VIII

Wyd. MIGRA

Grażyna Koba
Chemia T. Kulawik

M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

 

 

SPChem.19/2017

Chemia. Podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej.

Wyd. Nowa era

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

Wychowanie fizyczne

 

St. Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV- VIII  

SPWF14/2017

 

………….

 

…………

Geografia E. Tuz

B. Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej- Planeta Nowa  

SPGeog.17/2017

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 Wyd. Nowa Era

R. Malarz

M. Szubert

Fizyka M. Braum

W. Śliwa

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

 „To jest fizyka”

 

 

SPFiz.20/2017

To jest fizyka. Wyd. Nowa Era M. Braum

W. Śliwa

J. niemiecki A. Jaroszewska

 

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1)  

 

SPJ.niem.16/2017

Das ist Deutsch! Kompakt. J. Kamińska
Wychowanie do życia w rodzinie  

B. Strzemieczna

Moje dorastanie: Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej  

SPWDŻ22/2017

 

Religia

 

 

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

,,Spotkanie ze słowem’’. Program nauczania klas

VII- VIII

 

Az-2-01/10

Poznaję Boga i w niego wierzę. Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

Wiedza o społeczeństwie B. Furman Program nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” SPWOS2/2018 ,, Dziś i Jutro’’ Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. I. Janicka,

A. Janicki, A.Kucia-Maćkowska,

 T. Maćkowski

Edukacja do bezpieczeństwa J. Słoma Program nauczania edukacji do bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

 

SPEDB3/2018 ,,Żyję i działam bezpiecznie’’ Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej J. Słoma.

 

 

 

Po zasięgnięci opinii Rady Pedagogicznej dopuszczam do użytku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

Skip to content