Projekt  „Pies przyjacielem człowieka”

Projekt edukacyjny był realizowany wśród najmłodszych dzieci przedszkolnych 3 i 4 letnich.

Projekt miał na celu:  Zapoznanie dzieci z podstawowymi rasami psów,  z rolą jaką pies odegrał w historii człowieka,  uświadomić dzieciom jak trzeba dbać o zwierzęta,  nauczyć poszanowania dla zwierząt, zrozumieć potrzebę pomocy zwierzętom  w schroniskach, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach z psami zwłaszcza obcymi.     

W tym celu przeprowadzono cykl zajęć poświęcony rozmowom, obserwacjom, działaniom praktycznym. Korzystając z przygotowanych w ramach projektu materiałów  edukacyjnych były realizowane zajęcia według opracowanego scenariusza.   Przeprowadzono akcję charytatywną ” Pełna miska dla schroniska”, zaangażowały się w nią grupy przedszkolne i uczniowie szkoły. Akcja polegała na zbiórce suchej karmy dla zwierząt ze schroniska. Podsumowaniem projektu była wizyta w schronisku dla zwierząt we Wschowie i dostarczenie im zebranej karmy. Następnie dzieci odwiedziły przychodnię weterynaryjną w której rozmawiając z weterynarzem uczyły się opieki nad zwierzętami, dowiedziały się jak dbać o swoich czteronożnych przyjaciół. Projekt wzbudził wielkie zainteresowanie wśród dzieci które bardzo chętnie podejmowały wszelkie działania z wiązane z nim.

Skip to content