“Wiedzę
możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”