Spółdzielnia Uczniowska ECHO !

Miło Nam poinformować, że na terenie szkoły działa Spółdzielnia Uczniowska ECHO.

Celem spółdzielni jest:

  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania,
  • prowadzenie działalności gospodarczej a szczególnie handlowej, usługowej na rzecz szkoły i uczniów,
  • kształtowanie nawyków oszczędzania,
  • organizowanie wzajemnej pomocy,
  • propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym
  • kształtowanie umiejętności życia i działania w zbiorowości społecznej.

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach: wytwarzania, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, prowadzenia drobnej wytwórczości i wykonywania nieskomplikowanych usług, działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, organizowania rozmaitych akcji o charakterze społecznym, charytatywnym oraz wspierającym wspólnotę uczniowską i lokalną, organizowanie zakupu i sprzedaży towarów i usług, organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków spółdzielni i uczniów placówki, na terenie której działa spółdzielnia. To nasze statutowe założenia, a w praktyce realizujemy aktualnie duży projekt. O którym opowiemy coś więcej już niebawem.

Skip to content