57119650_765763720477547_4014518378386423808_n

Aktywnie po zdrowie-projekt promujący zdrowy sposób na czas wolny. Są to zajęcia ruchowe

dla dziewczyn i ich mam, nordic-walking. W ramach projektu zostały zakupione koszulki do

zajęć, kijki i nagrody na festyn, który odbędzie się w czerwcu w SP Jędrzychowice.

Koordynator Marta Krawczyk