I POMOC

NAJMŁODSI UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY, PRZED WAKACJAMI POGŁĘBIAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT

UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH PAN JAROSŁAW SZWARC

PRZYPOMINAŁ JAK PRAWIDŁOWO  PRZEPROWADZIĆ “RKO”