Plan lekcji

PLAN LEKCJI WAŻNY OD 01.10.2018 R.

Dzień tygodnia  

 

Kolejna lekcja

 

 

Klasa II

 

 

 

Klasa III

 

 

Klasa IV

 

 

Klasa V

 

 

Klasa VI

 

 

Klasa VII

 

 

Klasa VIII

 

poniedziałek

1 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna J. polski                         5   Matematyka             4 Geografia                  8 J. niemiecki               7
2 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna Przyroda                       8 Matematyka         4 Historia                      5 J. niemiecki               7 Religia                        3
3 Wych. fizyczne Wych. fizyczne Wych. fizyczne Historia                  8  Religia                        7 Religia                        7 Informatyka              4
4 Ed. informatyczna       4 Ed. wczesnoszkolna Wych. fizyczne      Religia                    3 j. polski                      5 Biologia                     7 Historia                      8
5   Religia Historia                        3 Biologia                  7 J. polski                      5 Matematyka             4 EDB                            8
6     Religia                          3 j. polski                   5 Zaj. Techniczne        7 Informatyka              4 geografia                   8
7           Wych. Fizyczne Wych. fizyczne
8           Wych. fizyczne Wych. fizyczne
 

wtorek

1 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna J. polski                         5    Matematyka          4   J. angielski                 3 Fizyka                         7         Chemia                      8        
2 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna Matematyka                7 j. polski                   5 Matematyka             4 Chemia                      8        J. angielski                 3
3 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna matematyka                7 Wych. fizyczne Wych. fizyczne Matematyka             4          J. polski                      5                
4 Ed. plastyczna                6 Ed. plastyczna                     6 j. angielski                    4              Wych. fizyczne      Wych. fizyczne J. polski                      5               matematyka             7  
5       l. wychowawcza    4   Przyroda                    5 historia                      8 fizyka                         7   
6           j. angielski                 7 WOS                          8
7              
8              
 

środa

1 j. angielski Ed. wczesnoszkolna J. polski                         7 J. polski                   5 Zaj. komputerowe   4 j. niemiecki               8 Matematyka            3
2 Wych. fizyczne Wych. fizyczne Przyroda                       8 J. angielski              7 j. polski                      5 Fizyka                        3 j. niemiecki               4
3 Religia Ed. wczesnoszkolna Wych. ficzne Matematyka          4 J., angielski                7 Biologia                     8 Fizyka                        3
4 Ed. wczesnoszkolna j. angielski Matematyka                7 Informatyka           4 przyroda                    8 J. polski                      5 Religia                       3
5 Ed. wczesnoszkolna   l.  wychowawcza         7           Wych. fizyczne Wych. fizyczne j. polski                      5 j. angielski               8
6       Religia                    4                  J. angielski                 7 j. polski                     5
7           Historia                      8 j. polski                     5
8              
 

czwartek

1 j. angielski Ed. wczesnoszkolna technika                      7 Technika                 7 Historia                     8             Matematyka             4 Biologia                     5      
2 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna Matematyka               7 Matematyka          4 Przyroda                   8 j. angielski                 3 j. polski                      5
3 Wych. fizyczne Wych. fizyczne Informatyka                4 J. angielski              7 J. polski                      5 Geografia                  8 matematyka            3
4 Ed. wczesnoszkolna Zaj. komputerowe plastyka                       7 Plastyka                  7 J. polski                      5 Chemia                      8 matematyka            3
5 Ed. muzyczna                 6 Ed. muzyczna                       6 J. angielski                   7    Geografia               3 Matematyka             4 J. polski                      5 Chemia                      8
6     Muzyka                        7 Muzyka                   7 Lekcja wych.             5 Lekcja wych.             8 Lekcja wych.             4
7         Muzyka                      7 Muzyka                      7        
8              
 

piątek

1 Ed. wczesnoszkolna Ed. wczesnoszkolna J. polski                         7 J polski                    5 j. angielski                3 Matematyka             4 Wos                            8
2 Religia Ed. wczesnoszkolna J. polski                         7 j. angielski              8 matematyka Wych. fizyczne Wych. fizyczne
3 Ed. wczesnoszkolna j. angielski Religia                           7 Historia                   8 J. polski                      5 Wych. fizyczne Wych. fizyczne
4 Ed. wczesnoszkolna religia j. angielski                    7 Wych. fizyczne Wych. fizyczne J. polski                      5 Historia                      8
5     Wych. fizyczne j. polski                   5 Religia                        8 Religia                        8 J. angielski                 7
6         Plastyka                     8 Plastyka                     8 j. polski                      5
7             wdż
               

 

 

PLAN LEKCJI NAUCZYCIELI WAŻNY OD 01.10.2018 R.

  Kolejna lekcja  

Dorota

Jagoda

 

Monika Wardecka

 

Ewa Szpatowicz

 

Renata Kubiak

 

Natalia

Kowalczykowska

 

Marta Krawczyk

 

Jarosław Szwarc

 

Iwona Stróżyk-Potopa

 

Klaudia Olszewska

 

Marzena Paulo-Wolińska

 

Joanna Jancz

 

Renata Kokorniak

 

Łukasz Hilarski

 

Urszula Czahajda

  PONIDZIAŁEK
1   II III       VII VI VIII     IV    
2 VI II ————— VIII     IV V VII          
3 V II III VI/VII     IV VIII            
4 VIII VII III V   VI IV II            
5 IV V   III   VI VIII VII            
6       IV   V VIII VII   VI        
7             VII/VIII              
8             VII/VIII              
WTOREK
1   II III   VI     V       IV   VII
2   II III   VIII V   VI           IV
3   II III     VIII V/VI VII           IV
4   II / III     IV VII V/VI             VIII
5 VII       V   VI             VIII
6 VIII       VII                  
7                            
8                            
ŚRODA
1     III   II V   VI VII     IV   VIII
2   II / III   V VI IV   VIII         VII
3   VII III II VI   IV V           VIII
4   II   VIII III VII VI V           IV
5   II   IV VIII VII V / VI              
6       V VII VIII                
7 VII         VIII                
8                            
CZWARTEK
1 VI VIII III   II     VII   IV / V        
2   II III   VII VIII VI V           IV
3   II/III     V VI VII IV           VIII
4   II       VI   III     IV /V     VIII
5         IV VII V VI         II / III  
6           VI VII VIII         IV/ V  
7                         VI/VII  
8                            
PIĄTEK
1 VIII II III   VI V   VII       IV    
2   III II V   VII / VIII VI       IV    
3 V II   IV III VI VII/ VIII              
4 VIII II   III IV VII V / VI              
5       VI/VII VIII V IV              
6           VIII         VI/ VII      
7