DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JĘDRZYCHOWICACH WRAZ Z GRONEM PEDAGOGICZNYM

 

ZAPRASZA NA

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

w dniu 02 września 2019 r.

 

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU W KOŚCIELE  pw. św. Jana z Dukli O GODZINIE 9:00

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JĘDRZYCHOWICACH GODZ. 10:00