65075507_713203899127817_218464898785476608_n

Tuż przed ostatnim dzwonkiem, w szkole zostały przeprowadzone warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej. 

uczniowie mieli okazje poćwiczyć na fantomach Jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 

dodatkowo uczniowie zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. warsztaty przeprowadził pan

Jarosław Szwarc.