systematyczne czytanie

„Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała” Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Jedno i drugie jest

też dla młodego człowieka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wiemy

jak wiele korzyści przynosi systematyczne czytanie: wzbogaca język i umysł, zapobiega nudzie, rozśmiesza, daje nam

powód do refleksji. Z tej okazji w nowym roku szkolnym postanowiliśmy zadbać o czytelnictwo tak jak w latach ubiegłych.

Przystąpiliśmy do programu fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” promującego czytelnictwo i uniwersalne wartości jak

dobro, prawda, szacunek wobec drugiego człowieka- Wychowanie przez czytanie.

(koordynatorem projektu jest M.Krawczyk)

Skip to content