Aktywnie po zdrowie

Aktywnie po zdrowie-projekt promujący zdrowy sposób na czas wolny. Są to zajęcia ruchowe

dla dziewczyn i ich mam, nordic-walking. W ramach projektu zostały zakupione koszulki do

zajęć, kijki i nagrody na festyn, który odbędzie się w czerwcu w SP Jędrzychowice.

Koordynator Marta Krawczyk

Skip to content