Emocjonalna tarcza antykryzysowa na czas pandemii – gdzie szukać wsparcia psychologicznego

 

https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/emocjonalna-tarcza-antykryzysowa-na-czas-pandemii-gdzie-szukac-wsparcia-psychologicznego

1. Skorzystaj z infolinii wsparcia psychicznego.

Jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon przeznaczony dla osób w kwarantannie, leczących się z powodu koronawirusa lub odczuwających stres z powodu sytuacji epidemicznej. 

Infolinia wsparcia psychicznego prowadzona przez Wojska Obrony Terytorialnej:

Telefon zaufania dla osób zarażonych w kwarantannie i wszystkich dotkniętych kryzysem związanym z pandemią Fundacji Vis Salutis:

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa

If you need psychological help you can contact english speaking- therapist: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kopia-strona-glowna

Linia wsparcia psychologicznego Polski Czerwony Krzyż

Działania linii obejmują pierwszą pomoc psychologiczną, rozmowę psychologiczną i działania psychoedukacyjne.

 • 22 230 22 07
 • codziennie w godzinach 10:00-22:00

Linia Wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

Linia dedykowana jest osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Dodatkowo wydelegowany do tego pracownik infolinii jest w stanie udzielić informacji odnośnie różnych aspektów formalnych związanych ze stanem epidemii w zakresie wsparcia socjalnego, zmieniających się przepisów prawa. Może pokierować też do odpowiednich instytucji, wskazać przydatne adresy i telefony.

 • Tel. 222 99 04 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8-20
 • strona WWW

Możesz także sprawdzić listę organizacji, które  oferują m.in. pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa na stronie Rzecznika Praw Pacjenta tutaj.

2. Skontaktuj się ze specjalistą poradni zdrowia psychicznego.

Jeżeli niepokojące objawy w zakresie zdrowia psychicznego mają nasilony charakter albo zauważyłeś je już wcześniej, a obecnie odczuwasz pogorszenie samopoczucia, warto abyś skontaktował się ze specjalistą w poradni zdrowia psychicznego. W ten sposób będziesz mógł skorzystać między innymi z porady diagnostycznej lekarza psychiatry. Pamiętaj – ze świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możesz skorzystać także z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Jak to zrobić?

 • Skontaktuj się z poradnią zdrowia psychicznego dla dorosłych lub dzieci i młodzieży.  

Telefon do poradni najłatwiej znajdziesz przez wyszukiwarkę internetową. Informację na temat placówek udzielających świadczeń możesz znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/ 

 • wybierz interesujące Cię województwo,
 • wpisz w pole Nazwa produktu kontraktowanego:  „świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne” (w przypadku osób dorosłych),
 • wpisz „świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży”).
 • Zadzwoń do poradni i dowiedz się o możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Jeżeli lekarz uzna, że potrzebna jest farmakoterapia wystawi e-receptę (więcej dowiesz się na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta) 

W ramach świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego możesz też skorzystać z porady psychologicznej lub sesji psychoterapeutycznej z wykorzystaniem technik teleinformacyjnych.

 • Znajdź Centrum Zdrowia Psychicznego – sprawdź czy w Twojej okolicy znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego na stronie: https://czp.org.pl/index.php/o-czp/

3. Jeśli szybko potrzebujesz wsparcia zadzwoń na telefon zaufania. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na numer alarmowy 112.

Telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym prowadzony  w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA:

Infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli prowadzona w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

 • Tel.800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00. Rozkład dyżurów na stronie internetowej: https://800100100.pl)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

4. Zadzwoń do jednego z miejsc, które udziela wsparcia w związku ze specyficznymi problemami zdrowia psychicznego.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:

Konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie (dla ofiar i świadków)

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki:

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

 • Tel.: 800 199 990 (czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00)
 • Strona WWW

Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne:

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP 

 • Tel.: 801 889 880 (czynny codziennie w godzinach 17:00-22:00)

 • Strona WWW

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym:

Telefon zaufania dla osób palących prowadzony przez Narodowy Instytut Onkologii w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

 • Tel.: 801 108 108 lub (22) 211 80 15  (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00)
 • Strona WWW

Ośrodki Interwencji Kryzysowej:

 • Numery telefonów dostępne są na stronach ośrodków
 • Strona WWW

Telefon wsparcia kryzysowego Asystentów Zdrowienia:

Dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, ich Rodzin i Przyjaciół 

 • Tel.: 698 761 774 (czynny w poniedziałki w godzinach 10:00 – 19:00)
Skip to content