Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe

Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi “Przy szkole w Jedrzychowicach” realizuje dwa projekty współfinansowane przez Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Aktywny Lubuszanin ma na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z nastawieniem na lubuskie tradycje. W ramach działań z tego projektu młodzi mieszkańcy Jędrzychowic i Kowalewa będą brali w rajdzie rowerowym, warsztatach plastycznych i kulinarnych, a także wyjadą na winobranie do skansenu w Ochli. MagiaFitnessu to projekt skierowany do wszystkich tych, którzy chcieliby pracować nad swoją kondycją fizyczną. Do połowy listopada dwa razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia fitness. Zainteresowanych wydarzeniami zapraszamy na fanpage obu projektów na Facebooku.

Skip to content