pierwszy dzień w szkole :)

Piękny, wrześniowy poranek przywitał nowy rok szkolny. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy życzyła uczennicom i uczniom Pani Dyrektor , nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Podczas uroczystego apelu pani dyrektor mianowała pierwszoklasistów na ucznia Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, a pani burmistrz wraz z przedstawicielami policji wręczyli pierwszoklasistom kamizelki odblaskowe.

 

Skip to content