PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

 W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach odbył się program powszechnej nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać”. Wyjazd odbywał się od 18 sierpnia 2015r, gdzie odbyło się 10 wyjazdów, raz wtygodniu w każdy piątek. W programie brało udział 14 dzieci z klasy II oraz część dzieci z klasy pierwszej. Wyjazdy organizowane były na basen do Głogowa, gdzie dzieci były dzielone na dwie grupy i każda z nich miala swojego instruktora pływania. Instruktorzy przekazywali dzieciom wiedzę na temat pływania oraz udzielali pomocy w nauce pływania. Opiekunem wyjazdu była p. M. Wardecka.

Skip to content