Przedszkolaki – przyjaciele Ziemi

Pomyślmy już teraz o naszej planecie ( Ziemi) zanim się stanie jednym wielkim śmieciem. Byłby to wtedy problem nie lada,

zatem już teraz pomyślmy o odpadach. Bo śmieci i odpady nie są jednakowe, są szklane, papierowe także plastikowe. Więc

posłuchajcie dobrej rady i segregujcie odpady. I od dzisiaj swych śmieci nie wyrzucajcie jak leci. Osobno plastik, osobno

szkło, osobno puszki – przyrodę chroń !

Skip to content