„Szkoła Demokracji”

Powrót do szkoły to nie tylko poranne wstawanie i nauka, ale także wspólnie spędzany czas. W nowym roku przystąpiliśmy

do dwóch projektu CEO. Pierwszy, to „Szkoła Demokracji” w ramach działań będziemy realizowali działania pod nazwą

„Samorządy Mają Głos !”, który promuje ideę samorządności w szkołach i wzmacnia rolę Samorządu Uczniowskiego. Drugi

projekt, to Szkoła Tolerancji Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku w ramach którego promowany jest współczesny

patriotyzm. Koordynatorem szkolnym jest Marta Krawczyk- nauczyciel języka polskiego i opiekun SU.

Skip to content