TYDZIEŃ GRZECZNOŚCI

Zaczynamy TYDZIEŃ GRZECZNOŚCI w naszej szkole!!!

HJF

 

 

Harmonogram przebiegu tygodnia grzeczności.

PONIEDZIAŁEK

Klasy:

0, 1 – rozdanie piosenki o grzeczności – zadaniem klas jest nauczenie się piosenki i zaśpiewanie jej na podsumowaniu w piątek;

2,3 – rozdanie wierszyków o grzeczności – zadaniem klas jest nauczenie się wierszyka i przedstawienie go na podsumowaniu;

4,6 – przygotowanie pocztówki dla kolegi, koleżanki – poczta grzecznościowa, które będą wrzucane do „skrzynki zaufania” i rozdawane uczniom;

WTOREK

Rozdawanie plakietek ze słowem: proszę, dziękuję, przepraszam.

Klasy 0 – 3: – dzieci wykonują kolorowanki z sytuacjami grzecznościowymi. Prezentacja kolorowanek-konkurs na najładniej pokolorowaną.

Klasy 4 – 6 : – konkurs na opowiadanie „Ja i grzeczność” (zadaniem jest napisanie pracy literackiej o sytuacjach, w których używane są słowa : proszę, dziękuję, przepraszam.

ŚRODA

Przygotowanie klasowych kodeksów grzeczności. Każda klasa wywiesi swój kodeks na drzwiach swojej sali.

CZWARTEK

Zebranie przez uczniów klasy VI projektów: kolorowanki, opowiadania.

PIĄTEK

Podsumowanie tygodnia grzeczności: apel (prezentacja piosenek i wierszy, wyłonienie laureatów konkursów, wręczenie nagród).

 

Zapraszam wszystkich do włączenia się w akcję promującą kulturalne zachowanie.

Pamiętajcie, ŻE DOBRO ZAWSZE ZWYCIĘŻA 🙂

Pedagog szkolny Ewa Szpatowicz

Skip to content