Zakończenie roku szkolnego 2015/16

W piątek, 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, w tym reprezentanci samorządu. 

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych przyjęli gratulacje oraz dyplomy i nagrody książkowe. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym chętnie czytali książki oraz uczniowie z najwyższą frekwencją.

Dyrektor Szkoły pani Dorota Jagoda wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za naukę  i osiągnięcia sportowe. 

Na koniec  w swoim przemówieniu pani dyrektor podziękowała nauczycielom za rzetelność i wytrwałość, zaangażowanie oraz solidną i sumienną pracę. Rodzicom za współpracę i wspieranie działań szkoły. Pani Dyrektor pożegnała także nauczycieli, którzy kończą pracę w naszej szkole. Podziękowała za wiele lat efektywnej pracy pani Małgorzacie Walczak oraz pani Reginie Szaranek.

Na zakończenie uczniowie klasy V i VI zatańczyli poloneza a pani dyrektor życzyła uczniom słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły.

Skip to content