Zwyciężyło dobro!

Zwyciężyło dobro!

 

Dnia 23 lutego 2016 roku na apelu szkolnym podsumowano działania promujące dobre zachowanie. Podczas tygodnia grzeczności uczniowie mogli wykazać się kulturą osobistą, talentem plastycznym i literackim. Na apelu podsumowującym dzieci z klas 0-VI zaprezentowały wiersze i piosenki o dobrym wychowaniu, stworzyły Klasowe kodeksy dobrego zachowania.

 

Wybrano również Super kolegę i Super koleżankę. Zostali nimi:

Zuzia Szpatowicz z kalsy 1 i Tobiasz Skrzypczak z klasy 2.

 

Dzieci pisały również opowiadanie pt. „ Magiczne słowa”.

I miejsce w tym konkursie zajęła Amelia Szpatowicz,

II- Wiktoria Maksymowicz

III- Nikola Żylewicz.

 

Zwycięzcom gratulujemy i przypominamy, że tydzień grzeczności powinien trwać cały rok!

Skip to content