KONKURS FOTOGRAFICZNY

konkursu fotograficzny

dla uczniów szkoły podstawowej w Jędrzychowicach pod hasłem:

„DZIKIE ZWIERZĘTA W OBIEKTYWIE”

Cel i tematyka konkursu

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „DZIKIE ZWIERZĘTA W OBIEKTYWIE”

Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki

oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Zasady konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej.
 2. Przedmiotem fotografii musi być dzikie zwierzę ujęte w naturalnym środowisku życia.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zasady uczestnictwa

 1. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do pięciu zdjęć ( każde z innym zwierzęciem)lub 1 zestaw zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 5 fotografii przedstawiających jedno zwierzę, tworzących określoną zamkniętą całość).
 2. Wszystkie fotografie powinny mieć tytuł zdjęcia, datę i miejsce zrobionej fotografii oraz krótka informacja na temat gatunku sfotografowanego zwierzęcia.
 3. Prace konkursowe należy wysłać na adres jar82@op.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku do pana Jarosława Szwarca.
 4. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2016r.
 5. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Prace powinny zawierać: tytuł zestawu ,imię i nazwisko ucznia, klasa.
 7. Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I- III

– uczniowie klas IV-VI

Nagrody

 1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.
 3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Wystawa pokonkursowa

Wszystkie nadesłane fotografie na konkurs zostaną wystawione w szkole.

Skip to content