LEKKI TORNISTER

W dniu 29 marca 2017 s Szkole Podstawowej  w Jędrzychowicach odbyła się pogadanka na

temat prawidłowej postawy kręgosłupa z projektu „Lekki tornister” koordynatorem  jest P.M.

Wardecka.  Uczniowie klas O-I-II-III wzięli udział w pogadance na temat jak powinien

wyglądać prawidłowo spakowany plecak ucznia, poznali 16 zasad prawidłowego kręgosłupa

.Nauczyciele zademonstrowali dzieciom prawidłowe noszenie tornistrów , oraz wyjaśnili

dlaczego jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia.  Przeprowadzono również  konkursy

klasowe dotyczące wiedzy „Co powinien zawierać nasz  plecak i jak dbać o zdrowy kręgosłup”.

Kończąc pogadankę każdy uczeń miał zważony plecak z czego wynikło ,iż najcięższy plecak

ważył  4,25 kg.

Skip to content