Wierszyki, które łamią języki…

   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie  zorganizowanym przez  Bibliotekę

 

Publiczną Miasta i Gminy pt. Wierszyki, które łamią naszej polskie języki. Składał się on z

 

jednej części dla klas I-III szkół podstawowych, a z dwóch dla klas IV-VI szkół

 

podstawowych i gimnazjum. Pierwsze zadanie: uczestnicy wyrecytowali przygotowany

 

samodzielnie trudny pod względem artykulacyjnym, krótki wiersz. W drugiej konkurencji

 

musieli zaprezentować wylosowany tekst, tzw. łamaniec językowy. Nie było łatwo,  ale nasi

 

uczniowie doskonali dali sobie z tym wyzwaniem. Trzecie miejsce w kategorii klas IV-VI

 

zdobyła Amelia Szpatowicz. Niemniej jednak gratulacje należą się wszystkim uczestnikom. 

 

Marta Krawczyk

Skip to content