OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. Jest to program edukacyjny skierowany do szeroko rozumianej edukacji. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zobaczą, że programowania można uczyć się odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Dzięki realizacji cotygodniowych zadań uczniowie doświadczą:

  • że uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji
  • kształtowania umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia
  • pracy zespołowej, szukania kompromisów
  • rozwijania kreatywności
  • oswajania z nowoczesnymi technologiami

 

Koordynatorem projektu jest pani Iwona Stróżyk-Potopa.

Skip to content