Zaproszenie na ewaluację.

                            Zaproszenie na ewaluację.

Szanowni Rodzice. Uczniowie.

     W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji w składzie:

– p. M.  Brodzińska- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,

– p. K. Słapczyński- dyrektor Delegatury w Zielonej Górze Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 Wizytatorzy w dniach: 27-30 listopada 2017r. będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w Szkole przeprowadzona zostanie w zakresie wymagań:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w Punkcie Przedszkolnym przeprowadzona zostanie w zakresie wymagań:

  • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wizytatorzy ds. ewaluacji  starają  się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest wypełnienie ankiety przez rodziców.

Drodzy Rodzice! Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Więcej o ewaluacji na stronie www.npseo.pl

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                     Dorota Jagoda

 

Skip to content