Wystartowaliśmy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw na rodzinę

Nasza szkoła  rozpoczęła realizację kolejnych ogólnopolskich  kampanii   Zachowaj Trzeźwy Umysł  i Postaw na rodzinę. W ramach kampanii, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w konkursach, działaniach  promujących zdrowy styl życia, natomiast rodziców zachęcamy do wspierania swoich pociech oraz do aktywnego uczestnictwa w kampanii.

 CELEM  KAMPANII JEST:

  • Kształtowanie u dzieci postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

Pierwszy konkurs w ramach ZTU (Zachowaj Trzeźwy Umysł) był skierowany do uczniów z klas I-VI, a zadaniem było zaprojektowanie koszulki profilaktycznej.

W konkursie zwyciężyli:

I miejsce Paulina Juda klasa 3

II miejsce Maksymilian Stelmach klasa 4

III miejsce Amelia Szpatowicz klasa 4

Wyróżnienie  Amadeusz Skrzypczak i Tobiasz Skrzypczak

 

W ramach  kolejnego działania kampanii ZTU, rozdano uczniom ulotki informujące o kolejnym konkursie  plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka.

Czym jest dobra opieka? Co to znaczy „dobrze się kimś opiekować”? Może masz na ten temat swoje przemyślenia? Może obserwujesz przykład dobrej opieki w swoim otoczeniu? Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią, weź udział w konkursie plastyczno-literackim!

ZASADY:

Technika wykonania pracy: dowolna.

Format pracy: maksymalnie A0 (w przybliżeniu 85 cm × 112 cm), w przypadku pracy literackiej maksymalnie 3600 znaków (2 strony).

Prace dokładnie podpisz: koniecznie podaj swoje imię i nazwisko, nazwę gminy, w której znajduje się Twoja szkoła, nazwę i adres szkoły.

Pracę należy dostarczyć do 20 maja 2016r. do pedagoga szkolnego (p.Ewy Szpatowicz).

Skip to content